Giới thiệu

TẦM NHÌN

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam theo xu hướng giáo dục toàn cầu.

SỨ Mạng

Xây dựng môi trường giáo dục tiên phong, tôn trọng sự khác biệt và đa văn hóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo ra những lãnh đạo và công dân có ích cho xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu gắn liền thực tiễn, rèn luyện năng lực chuyên môn và hun đúc những nguyên tắc đạo đức trong mỗi sinh viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HỌC THUẬT
SIU mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và khả năng để theo đuổi cuộc sống với tư cách là công dân toàn cầu; cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển thể chất, tinh thần, cảm xúc, sự hiểu biết xã hội và văn hóa. Nhà trường cung cấp nền giáo dục chuyên nghiệp dựa trên nền tảng học tập tự do đồng thời khuyến khích sinh viên nỗ lực và hành động trách nhiệm với các vấn đề mà xã hội đang đối mặt.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
SIU cam kết tạo ra một cộng đồng thân thiện, hòa nhập và hợp tác trên nền tảng chú trọng tinh thần tự do và thiện nguyện, bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mỗi cá nhân. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển của xã hội, SIU tìm hiểu và giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường. SIU khuyến khích cộng đồng trường tham gia các hoạt động phục vụ những người cần sự giúp đỡ.

NGHIÊN CỨU
SIU triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, xã hội và nhân văn; khuyến khích cộng đồng trường mở rộng biên giới kiến thức, sáng tạo trong nghiên cứu để tạo ra những ứng dụng mới cũng như giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới đương đại.

BẢN SẮC
Chúng tôi trân trọng di sản và truyền thống của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu, và kết hợp các giá trị cốt lõi này giữ gìn triết lý giáo dục và bản sắc của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đồng thời, tôn trọng bản sắc và truyền thống các tổ chức khác, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân loại.