TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN (SIU)

  • Lewis Campus: 8C Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

  • Fleming Campus: 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

  • Dong A Campus: 18 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

  • SIU Grad School: 11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

  • Tel: 028.36203932

  • Fax: 028.54093928

  • Email: admission@siu.edu.vn

Gửi thông tin