Giờ học

Giờ học được áp dụng theo qui định học tín chí của Bộ Giáo dục & Đào tạo: 50 phút/1 tiết
BUỔI SÁNG
  • Giờ học bắt đầu từ :     7:15 
  • Giờ học kết thúc từ :    11:40
BUỔI CHIỀU
  • Giờ học bắt đầu từ :     13:30
  • Giờ học kết thúc từ :    17:00
TIẾT BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ
1 7:15 – 8:05 13:30 – 14:20
2 8:05 – 8:55 14:20 – 15:10
3 9:10 – 10:00 15:20 – 16:10
4 10:00 – 10:50 16:10 – 17:00
5 10:50 – 11:40

–  Thư viện trường hoạt động từ 7:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.
–  Sinh viên trường có thể vào trường để tự học, tìm tư liệu, làm bài, chơi thể thao,… những lúc không có thời khóa biểu ở các phòng tự học, Intel Cafe, các khu Relax, phòng thể thao… từ 7:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.