Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Xem
Giảng viên Kế toán – Kiểm toán
Giảng viên Kinh doanh quốc tế
Giảng viên Kỹ thuật và quản lý công nghiệp
Giảng viên Luật kinh tế
Giảng viên Quản trị kinh doanh
Giảng viên Tiếng anh
Giảng viên Giáo dục học
Nhân viên IT

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng: