Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Xem
Giảng viên tiếng Anh
Giảng viên Quản trị kinh doanh
Giảng viên Tâm lý học
Giảng viên Quản trị nhà hàng – khách sạn
Giảng viên Kế toán – Kiểm toán
Giảng viên Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
Giảng viên Luật kinh tế
Giảng viên Khoa học máy tính
Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội
Giảng viên Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp
Giảng viên Bộ môn Giáo dục học

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển dụng: