I-Shou University, Đài Loan

Trường Đại học I-Shou, Đài Loan, được thành lập vào năm 19861. Trường Đại học I-Shou hướng tới tầm nhìn trở thành một tổ chức giáo dục nổi bật, thúc đẩy học tập toàn diện và suốt đời, và đóng góp cho cộng đồng và ngành công nghiệp trên toàn cầu. Sứ mệnh của trường là tạo ra một môi trường học tập phong phú, tôn trọng tất cả sinh viên, nhân viên và giảng viên.

Trường Đại học I-Shou hiện tại bao gồm 9 khoa, 43 chương trình và phòng ban, 15 chương trình thạc sĩ, và 7 chương trình tiến sĩ. Các lĩnh vực giáo dục tiêu biểu của trường bao gồm Khoa Khoa học & Kỹ thuật thông minh, Khoa Khoa học & Kỹ thuật, Khoa Quản lý, Khoa Truyền thông & Thiết kế, Khoa Quốc tế, Khoa Du lịch & Khách sạn, Khoa Nghệ thuật Ngôn ngữ, Khoa Y học, Khoa Khoa học Y học & Công nghệ.
Trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2023, Trường Đại học I-Shou được xếp hạng 1201-15005, và được xếp hạng 401-450 trong Bảng xếp hạng Đại học Châu Á 20236.

Trường Đại học I-Shou có tiềm năng lớn trong việc tạo ra các chuyên gia sáng tạo và chất lượng thông qua việc học việc và hợp tác giữa học thuật và ngành công nghiệp của Đài Loan và các nước trong khu vực.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn