National Chi Nan University (Ncnu), Đài Loan

Trường Đại học Quốc lập Kỵ Nam, còn được biết đến với tên tiếng Anh là National Chi Nan University (NCNU), được thành lập vào năm 1995 tại thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu, miền Trung Đài Loan. Trường có sứ mệnh gìn giữ, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời hướng tới đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính chuẩn hóa quốc tế.

Hiện nay, trường có 4 viện, bao gồm viện Nhân văn, viện Quản lý, viện Khoa học Công nghệ, và viện Giáo dục. Dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Giáo sư Su Yulong, trường có 20 đơn vị trực thuộc với gần 700 cán bộ giảng viên nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy đào tạo, quản lý và nghiên cứu.
Trường Đại học Quốc lập Kỵ Nam cung cấp các khóa học tập trung vào việc phát triển xã hội và tác động đến toàn cầu. Trên các lĩnh vực chiếm ưu thế ở thời điểm hiện nay: nhân văn, khoa học và công nghệ, quản lý và giáo dục. Trường sở hữu một kho hàng loạt chủ đề nghiên cứu khác nhau, sinh viên du học Đài Loan Thạc sĩ, Cử nhân tự do lựa chọn đề tài mà bản thân thích để theo đuổi.

Trường Đại học Quốc lập Kỵ Nam luôn hướng tới việc mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn