University Of Taipei (Ut), Đài Loan

Trường Đại học Taipei (University of Taipei – UT) là một cơ sở giáo dục đại học tại Taipei, Đài Loan. Trường có hai cơ sở, Cơ sở Tianmu ở Quận Shilin và Cơ sở Bo’ai ở Quận Zhongzheng. Đây là trường đại học duy nhất thuộc quản lý của Chính phủ thành phố Taipei.
Trường Đại học Taipei hướng tới việc trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới. Kể từ khi được tái lập vào tháng 8 năm 2013, UT đã bắt đầu một cuộc cải cách quan trọng để nỗ lực cho một nền giáo dục xuất sắc với tầm nhìn toàn cầu, tiếp tục thu hút sinh viên hàng đầu Đài Loan và người tham gia quốc tế. Trường Đại học Taipei mong muốn tạo ra tác động kiến thức sâu rộng đến thế giới trên các lĩnh vực bao gồm nghệ thuật, nhân văn, khoa học, giáo dục, công việc công cộng và khoa học thể thao.

Trường Đại học Taipei cung cấp 53 chương trình đại học trong 4 trường đại học. Trường coi trọng sự đa dạng quốc tế, điều này làm giàu tầm nhìn toàn cầu của tất cả sinh viên và thiết lập một nền tảng kết nối cho sự phát triển sự nghiệp quốc tế cho các nhà lãnh đạo tương lai.
Trường Đại học Taipei được xếp hạng 66 tại Đài Loan và 3756 trên thế giới trong bảng xếp hạng toàn cầu 20234. Trong năm 2013, UT đã nhận giải thưởng từ Springer cho bản xuất bản được xem nhiều nhất trên thế giới trong năm 2013, đại diện cho tác động học thuật mạnh mẽ nhất đối với độc giả quốc tế, dẫn đầu so với các trường đại học khác tại Đài Loan.

Trường Đại học Taipei mong muốn tăng cường sự đổi mới từ nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của con người. Trường cũng đang lên kế hoạch cho phép trường chuyển sang mô hình nghiên cứu hơn, cung cấp các nhà nghiên cứu và giáo viên xuất sắc, dịch vụ cộng đồng, hợp tác học thuật-công nghiệp, và cuối cùng trở thành một trong 500 trường đại học đô thị hàng đầu thế giới.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn