Hội thảo “Xu hướng du lịch hậu Covid-19 và cơ hội việc làm của sinh viên ngành quản trị du lịch SIU”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn và Quản trị du lịch về chương trình hội thảo “Xu hướng du lịch hậu Covid-19 và cơ hội việc làm của sinh viên du lịch SIU” do PGS.TS. Trần Đức Thanh – Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phụ trách.
Hội thảo

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn