Xét tốt nghiệp và nộp chứng chỉ TOEIC xét tốt nghiệp năm 2020

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành các Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính về việc xét tốt nghiệp năm 2020 và thời hạn nộp chứng chỉ TOEIC để xét tốt nghiệp năm 2020 như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn