Xét tốt nghiệp và nộp chứng chỉ TOEIC xét tốt nghiệp năm 2019

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét tốt nghiệp năm 2019 và thời hạn nộp chứng chỉ TOEIC để xét tốt nghiệp năm 2019 như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn