Về việc sinh viên quay trở lại trường học tập từ ngày 01/3/2021

Căn cứ công văn số 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của Ủy ban Nhân dân TPHCM, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông báo:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn