Về việc phát động tham gia hưởng ứng chương trình “Cùng quỹ Chung một tấm lòng HTV góp vắc xin COVID-19”

Kính gửi: Quý thầy cô giáo, Quý nhân viên, và các em sinh viên Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn