Về việc hỗ trợ học phí trong dịch bệnh Covid-19

Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh viên và gia đình trong mùa dịch Covid-19, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) quyết định giảm học phí cho sinh viên theo chính sách như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn