Về việc hỗ trợ học phí trong dịch bệnh Covid-19 năm học 2021

Nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ sinh viên, học viên cao học và gia đình trong mùa dịch Covid-19, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) quyết định giảm học phí cho sinh viên, học viên cao học theo chính sách như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn