Về việc cho sinh viên ngừng đến trường do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra; nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường; đảm bảo cho sức khỏe của học sinh – sinh viên;

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn