Tuyển dụng vị trí giám sát bán hàng dành cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp và đã tốt nghiệp các ngành Quản trị Kinh doanh/Kinh tế từ tháng 01-2024

Công ty VPP Hồng Hà (mặt hàng là văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí giám sát bán hàng dành cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp và đã tốt nghiệp.
Mô tả công việc ở đây.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn