Thực tập thực tế bậc đại học khóa 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v thực tập thực tế bậc đại học khóa 6 năm 2015

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 6 đăng ký thực tập thực tế như sau:

  • Hạn chót đăng ký thực tập và nộp phiếu tiếp nhận thực tập: ngày 30/06/2015.
  • Thời gian thực tập: 8 tuần từ ngày 06/07/2015 đến ngày 29/08/2015.
  • Nộp báo cáo thực tập (có xác nhận của đơn vị thực tập): từ 01/09/2015 đến ngày 12/09/2015.
  • Từ ngày 15/04/2015 đến ngày 25/06/2015 sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ nhận giấy giới thiệu thực tập và phiếu tiếp nhận để liên hệ nơi thực tập.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

– Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng Giáo vụ (ĐT: (08)54093931 (số máy 108), Phụ trách công tác thực tập Thầy Phạm Đức Quỳnh (0909928269), Cô Văn Thị Thiên Hà (0914812542).

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn