Thực tập thực tế

Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến thức đã tích lũy được trong nhà trường vào công việc và rèn luyện phong cách làm việc, ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại cơ quan.


1. Trường tổ chức tập huấn kỹ cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trước khi đi thực tập thực tế vào cuối tháng 3.
2. Sinh viên tự tìm nơi thực tập, trường hợp sinh viên đã phát huy hết khả năng nhưng vẫn chưa tìm được nơi thực tập phù hợp thì sẽ liên hệ theo danh mục công ty bảo trợ thực tập của Trường từ tháng 4 đến tháng 5.
3. Trường cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên trong tháng 5.
4. Sinh viên phản hồi thông tin đăng ký nơi thực tập về Trường vào cuối tháng 5.
5. Sinh viên đến thực tập tại đơn vị từ tháng 7 đến tháng 8.
6. Sinh viên nộp báo cáo thực tập về Trường cuối tháng 8 đến tháng 9.
Lưu ý:
Sinh viên phải chấp hành nghiêm túc quy định thực tập của Trường và quyết định phân công của đơn vị tiếp nhận thực tập.
Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đơn vị tiếp nhận thực tập.
Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị. Thực tập ngoài trường không chỉ học tập chuyên môn mà còn là dịp trau dồi cách giao tiếp và ứng xử trong môi trường làm việc tập thể.
Tuân thủ theo đúng quy định giờ làm việc của nơi thực tập.
Trang phục luôn chỉnh tề, lịch sự.
Tuân thủ nội quy của đơn vị thực tập về việc sử dụng trang thiết bị, nếu làm hư hỏng phải bồi thường.
Không được tự ý sao chép dữ liệu của cơ quan khi chưa được sự cho phép của người hướng dẫn thực tập.
Hàng tuần sinh viên phải liên hệ giảng viên hướng dẫn, báo cáo tiến độ và xin ý kiến hướng dẫn.
Không được tự ý thay đổi nơi thực tập. Nếu vì lý do riêng, không thể hoàn thành thực tập, phải trình bày để xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Hiệu trưởng và của đơn vị tiếp nhận thực tập.

Hội đồng cố vấn thực tập của SIU luôn bên cạnh sinh viên để hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn những vấn đề sinh viên chưa hiểu rõ qua email consultancy@siu.edu.vn hoặc qua điện thoại:
Cô Nguyễn Thị Thảo Phương: 0905 477 183
ThS.Văn Thị Thiên Hà: 0914 812 542
Thầy Phạm Quang Trường: 0938 040 002
Bộ phận giáo vụ: (028) 54 093 931

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn