Thông tin tuyển sinh Đại học 2022

Năm 2022, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng 4 phương thức xét tuyển sau dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12, xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12), xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2022, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2022.

Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12)

I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
– Tốt nghiệp THPT;
– Xếp loại hạnh kiểm HK1 lớp 12 từ Khá trở lên.
– Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên

TB HK 1 lớp 10 + TB HK 2 lớp 10 + TB HK 1 lớp 11 + TB HK 2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12 = 6.0
5

– Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
– Thời gian xét tuyển như sau:
Đợt 1: 01/3 – 29/4
Đợt 2: 03/5 – 30/6
Đợt 3: 04/7 – 31/7
Đợt 4: 01/8 – 31/8
Đợt 5: 01/9 – 20/9
– Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
+ Bản sao công chứng học bạ THPT;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
*Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2022 như sau:

II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT
– Kiểm tra trình độ theo quy định của trường
– Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông
+ Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)

Xét tuyển học bạ lớp 12

I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
– Tốt nghiệp THPT;
– Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;
– Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;
– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Thời gian xét tuyển:
Đợt 1: 03/5 – 30/6
Đợt 2: 04/7 – 31/7
Đợt 3: 01/8 – 20/9
– Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
+ Bản sao công chứng học bạ THPT;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
*Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2022 như sau:

II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT
– Kiểm tra trình độ theo quy định của trường
– Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông
+ Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)

Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT

I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
– Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đạt mức điểm tổ hợp 3 môn do SIU công bố sau khi có kết quả thi.
– Tốt nghiệp THPT theo quy định.
– Thí sinh đăng ký và thực hiện hồ sơ, lịch trình tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển như sau:

II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT
– Kiểm tra trình độ theo quy định của trường
– Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông
+ Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2022

I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
– Tốt nghiệp THPT;
– Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM và đạt mức điểm theo quy định của SIU công bố.
– Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
+ Bản sao công chứng phiếu điểm thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TPHCM cấp;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT
– Kiểm tra trình độ theo quy định của trường
– Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông
+ Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)


Tham khảo cấu trúc đề thi, lịch thi đánh giá năng lực của ĐHQGTPHCM: tại đây

TIN TUYỂN SINH