Thông tin tuyển dụng tháng 7-2017

STT Công ty tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
1 Công ty bao bì nhựa Tân Tiến
1 Công ty TNHH nội thất Nguyễn Minh
1 Công ty TNHH nội thất Nguyễn Minh

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn