Thông tin tuyển dụng tháng 12-2015 dành cho sinh viên SIU

STT Công ty tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
1 Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Cầu Vồng
2 Công ty Cổ phần Rồng Đỏ
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
4 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
5 Công ty Hoàng Khang

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn