Thông tin tuyển dụng tháng 06-2018 cho sinh viên SIU

STT Công ty tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
1 Công ty TNHH Green Cross Việt Nam
1 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn