Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2015

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2015 như sau:

*  Tất cả sinh viên được nghỉ Tết từ ngày 09/02/2015 (ngày 21/12 Âm lịch) đến ngày 28/02/2015 (ngày 10/01 Âm lịch).

*  Ngày 02/03/2015 (ngày 12/01 Âm lịch) sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu sinh viên nào vi phạm thông báo, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn