Thông báo về tình hình dịch Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo công văn khẩn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của UBND TPHCM, nhằm hoàn tất chương trình năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo đến sinh viên như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn