Thông báo thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp năm 2014

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 3 và sinh viên cao đẳng khóa 4 về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

  • – Hạn chót đăng ký thực tập tốt nghiệp: ngày 22/02/2014.
  • – Thời gian đi thực tập tốt nghiệp, hoàn thành chuyên đề thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: từ ngày 03/03/2014 đến ngày 07/06/2014.
  • – Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (có xác nhận của đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn): từ 09/06/2014 đến ngày 14/06/2014
  • – Nộp 02 quyển khóa luận tốt nghiệp (có xác nhận của giảng viên hướng dẫn) hạn chót 12/07/2014.
  • – Thuyết trình khóa luận tốt nghiệp từ 21/07/2014 đến ngày 31/07/2014.
  • – Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 01/03/2014 sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ để được triển khai nội dung thực tập tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

  • Sinh viên phải hoàn tất học phí học kỳ cuối mới được đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.
  • Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng Giáo vụ ( ĐT: (08)54093929, số máy (108), Phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp Thầy Phạm Đức Quỳnh (0909928269), cô Văn Thị Thiên Hà (0914812542)

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn