Thông báo thay đổi lịch thi môn Tài chính Quốc tế

THÔNG BÁO

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên lớp 11CĐN, 11DĐN khóa 4 lịch thi môn Tài chính Quốc tế thay đổi như sau:

STT MÔN THI SỐ TÍN CHỈ NGÀY THI THỜI GIAN THI
1 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 4 Thứ năm
20/02/2014
14:00

Ghi chú

  • Sinh viên xem danh sách phòng thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
  • Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn