Thông báo tập huấn “Phương pháp học tập & kỹ năng viết term paper”

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 4 chương trình tập huấn “Phương pháp học tập & Kỹ năng viết term paper” do Tiến sĩ Brian W. Smith phụ trách như sau:

Thời gian:

Thứ tư ngày 16/05/2012 (Tập huấn: 8: 00 – 10:00; Thảo luận: 10:00 – 11:30)

Địa điểm:

Hội trường Federal Hall, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn