Thông báo “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp”

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 2 và Cao đẳng khóa 3 chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp” do ThS. Nguyễn Văn Mỹ phụ trách như sau.

Thời gian:

  • Thứ hai ngày 10/12/2012 (Từ 8:00 – 10:30) – Lớp 10CKD, 10CDN, 10CMAR.
  • Thứ ba, ngày 11/12/2012 (Từ 8:00 – 10:30) – Lớp 09DTM, 09DKD.

Địa điểm: Hội trường Federal Hall, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn