Thông báo tập huấn kỹ năng thực tập thực tế

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 5 chương trình tập huấn “ Kỹ năng thực tập thực tế” do Th.S. Nguyễn Văn Mỹ phụ trách.

  • Thời gian
    Thứ tư ngày 26/03/2014 (từ 14:00 – 16:30)
  • Địa điểm
    Phòng Paul a Samuelson Hall, Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn