Thông báo tạm hoãn học tập trung môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như để đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho học sinh – sinh viên, Nhà trường thông báo đến sinh viên như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn