Thông báo nộp chứng chỉ TOEIC

THÔNG BÁO
V/v: Nộp chứng chỉ TOEIC

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Liên thông khóa 1 về thời hạn nộp chứng chỉ TOEIC như sau:

  • Yêu cầu sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC 500 của ETS – Hoa Kỳ không quá thời hạn 2 năm.
  • Hạn chót nộp chứng chỉ TOEIC: 20/11/2013

Lưu ý

  • Sinh viên không nộp đúng hạn sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2013.
  • Sinh viên nào không thực hiện đúng quy định của nhà trường sẽ tự chịu trách nhiệm về vấn đề học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn