Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2014

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2014 như sau:

  • Tất cả sinh viên được nghỉ Tết từ ngày 20/01/2014 (ngày 20/12 Âm lịch) đến ngày 08/02/2014 (ngày 09/01 Âm lịch).
  • Ngày 10/02/2014 (ngày 11/01 Âm lịch) sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu sinh viên nào vi phạm thông báo, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn