Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2014

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Dương lịch 2014 như sau:

  • Tất cả sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 2014 ngày 01/01/2014.
  • Ngày 02/01/2014 sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu sinh viên nào vi phạm thông báo, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn