Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2014

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2014 như sau:

• Tất cả sinh viên được nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2014 ngày 09/4/2014.

• Ngày 10/4/2014 sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn