Thông báo nghỉ lễ 30-4-2017 & 1-5-2017

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Lễ 30-4 & 1-5-2017 như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn