Thông báo nghỉ Lễ 30/4 & 1/5/2014

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Lễ 30/4 & 1/5/2014 như sau:

Tất cả sinh viên được nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2014 từ ngày 30/4/2014 đến ngày 04/5/2014.

Thứ hai, ngày 05/5/2014 sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn