Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2013

THÔNG BÁO
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2013 như sau:

Tất cả sinh viên được nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2013 từ ngày 29/04/2013 đến ngày 01/05/2013.
Ngày 02/05/2013 sinh viên đi học lại bình thường.
Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu sinh viên nào vi phạm thông báo, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn