Thông báo nghỉ hè 2015 và nhập học 2015-2016

THÔNG BÁO

V/v nghỉ hè 2015 và nhập học 2015 – 2016

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ hè 2015 và nhập học năm học mới 2015 – 2016 như sau:

  • Sinh viên đại học khóa 5, cao đẳng khóa 6 nghỉ hè từ ngày 01/07/2015 đến ngày 12/09/2015. Ngày 14/09/2015 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên Đại học khóa 6 nghỉ hè từ ngày 31/08/2015 đến ngày 12/09/2015. Ngày 14/09/2015 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên khóa 7 nghỉ hè từ ngày 13/08/2015 đến ngày 12/09/2015. Ngày 14/09/2015 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên phải đóng học phí bao gồm các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định cho học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 hai (02) tuần trước khi học kỳ bắt đầu.
  • Sinh viên khi nhập học năm học mới phải đọc, hiểu rõ và ký qui định nhập học năm học 2015 – 2016.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn