Thông báo nghỉ hè 2014 và nhập học 2014 -2015

THÔNG BÁO

V/v nghỉ hè 2014 và nhập học 2014 -2015

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ hè 2014 và nhập học năm học mới 2014 – 2015 như sau:

  • Sinh viên đại học khóa 4 nghỉ hè từ ngày 09/06/2014 đến ngày 23/08/2014. Ngày 25/08/2014 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên Đại học khóa 5 nghỉ hè từ ngày 15/09/2014 đến ngày 27/09/2014. Ngày 29/09/2014 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên cao đẳng khóa 5, sinh viên khóa 6 nghỉ hè từ ngày 17/07/2014 đến ngày 23/08/2014. Ngày 25/08/2014 sinh viên đi học lại bình thường.
  • Sinh viên phải đóng học phí bao gồm các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định cho học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 hai (02) tuần trước khi học kỳ bắt đầu.
  • Sinh viên khi nhập học năm học mới phải đọc, hiểu rõ và ký qui định nhập học năm học 2014 – 2015.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Hochiminh City, May 27, 2014

CHANCELLOR

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn