Thông báo lịch tập huấn “Kỹ năng thực tập tốt nghiệp” đại học khóa 2 và cao đẳng khóa 3

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 2 và cao đẳng khóa 3 lịch tập huấn Kỹ năng thực tập tốt nghiệp và gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

 

NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG GHI CHÚ
TẬP HUẤN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỨ NĂM

28/02/2013

(08:00 – 9:00)

 

Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Federal Hall Sinh viên đại học khóa 2
THỨ NĂM

28/02/2013

(09:00 – 10:00)

 

Sinh viên cao đẳng khóa 3
SINH VIÊN GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỨ TƯ

27/02/2013

(8:00 – 10:00)

Th.S. Lê Hoành Sử Galileo Hall

 

Nhóm sinh viên theo danh sách  phân công

 

THỨ TƯ

27/02/2013

(13:30 – 15:30)

Th.S. Vòng Thình Nam Conference Hall

 

THỨ NĂM

28/02/2013

(10:00 – 12:00)

Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Galileo Hall

 

Th.S. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ Conference Hall

 

Th.S. Lê Hướng Dương James Tobin Hall
THỨ NĂM

28/02/2013

(14:00 – 16:00)

Th.S. Huỳnh Thiên Quốc Việt Pascal Hall

 

Th.S. Trần Thị Trúc Lan James Tobin Hall
Th.S. Ngụy Thị Sao Chi Earle Raymon Hall
THỨ SÁU

01/03/2013

(9:00 – 11:00)

TS. Lê Văn Bảy  

Galileo Hall

 

THỨ SÁU

01/03/2013

(13:30 – 15:30)

Th.S. Trần Chí Chinh  

Pascal Hall

 

Th.S. Huỳnh Quốc Anh James Tobin Hall
THỨ BẢY

02/03/2013

(9:00 – 11:00)

TS.Trần Thanh Toàn Marie Curie Hall
TS. Phan Quan Việt Thomas Edison Hall
Th.S. Trần Văn Bá Pascal Hall

 

THỨ BẢY

02/03/2013

(13:30 – 15:30)

PGS. Phước Minh Hiệp Marie Curie Hall

 

Th.S. Nguyễn Mỹ Chương Federick Doughlass Hall

 

Th.S. Chu Bảo Hiệp Conference Hall

 

 

Th.S. Lưu Thái Đức Aristotle Hall  

Chú ý

–  Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.

– Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

 

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn