Thông báo lịch học Giáo Dục Quốc phòng – An ninh

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 5 & 6 học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh như sau:

  • Thời gianSáng 7: 30 – 11:30 từ ngày 09/06/2014 đến ngày 16/07/2014.
  • Địa điểmSân trường Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn.
  • Lưu ý

Sinh viên mặc đồng phục trong thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng.

Sinh viên nào không tham gia lớp học, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn