Thông báo lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 3 (xem danh sách) và cao đẳng khóa 4 (xem danh sách) lịch tập huấn Kỹ năng thực tập tốt nghiệp và gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN
HƯỚNG DẪN
PHÒNG GHI CHÚ
TẬP HUẤN
THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
THỨ NĂM
27/02/2014
(07:30 – 9:30)
Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Conference Hall Sinh viên đại học
khóa 3 ngành QTKD
và chuyên ngành
Kinh tế đối ngoại.
THỨ NĂM
27/02/2014
(09:30 – 11:30)
Sinh viên đại học
khóa 3 chuyên ngành
Thương mại quốc tế,
Marketing và sinh viên
cao đẳng khóa 4.
SINH VIÊN
GẶP GIẢNG
VIÊN HƯỚNG
DẪN THỰC
TẬP & LÀM
KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP
THEO DANH
SÁCH PHÂN
CÔNG
THỨ NĂM
27/02/2014
(13:30 – 15:30)
Th.S. Ngụy Thị Sao Chi Pascal Hall Nhóm sinh viên
theo danh sách
phân công
Th.S. Trần Thị Trúc Lan Galileo Hall
THỨ NĂM
27/02/2014
(14:00 – 16:00)
Th.S. Nguyễn Mỹ Chương Marie Curie Hall
THỨ NĂM
27/02/2014
(15:00 – 17:00)
Th.S. Trần Văn Bá Isacc Newton Hall
THỨ SÁU
28/02/2014
(8:00 – 10:00)
PGS. Phước Minh Hiệp Aristotle Hall
Th.S. Lê Hướng Dương Marie Curie Hall
Th.S. Trần Chí Chinh Isacc Newton Hall
Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Pascal Hall
THỨ SÁU
28/02/2014
(10:00 – 11:30)
T.S. Lê Văn Bảy Law-rence
Klein hall
Th.S. Vòng Thình Nam James Tobin Hall
THỨ BẢY
01/03/2014
(8:00 – 10:00)
TS.Trần Thanh Toàn Marie Curie Hall
TS. Phan Quan Việt Aristotle Hall
Th.S. Chu Bảo Hiệp Pascal Hall
THỨ BẢY
01/03/2014
(09:00 – 11:00)
Th.S. Huỳnh Quốc Anh James Tobin Hall

* Chú ý

  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn