Thông báo lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp

THÔNG BÁO

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học liên thông khóa 2 (xem danh sách) lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

 

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PHÒNG

 

GHI CHÚ

THỨ TƯ
11/06/2014
( 8:00 – 10:00)

TS. Lê Văn Bảy

Pascal Hall

Nhóm sinh viên
theo danh sách
phân công

Th.S Nguyễn Văn Mỹ

Isacc Newton Hall

THỨ NĂM 12/06/2014
(14:00 – 16:00)

Th.S Vòng Thình Nam

Law-rence
Klein hall

  • Chú ý
  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn