Thông báo hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học liên thông khóa 1

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học liên thông khóa 1 lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHÒNG GHI CHÚ
SINH VIÊN GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO DANH SÁCH PHÂN CÔNG THỨ TƯ 10/07/2013 8:00 TS. Lê Văn Bảy Consultancy Hall Nhóm sinh viên theo danh sách phân công
THỨ NĂM 11/07/2013 8:00 Th.S Vòng Thình Nam Consultancy Hall
THỨ SÁU 12/07/2013 8:00 Th.S. Nguyễn Văn Mỹ Marie Curie Hall
Th.S. Chu Bảo Hiệp Thomas Edison Hall
Th.S. Huỳnh Quốc Anh Galileo Hall

Chú ý:

  • Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.
  • Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn