Thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Dương lịch 2015

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc nghỉ Tết Dương lịch 2015 như sau:

*  Tất cả sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch 2015 từ 01/01/2015 đến 03/01/2015.

*  Ngày 05/01/2015 sinh viên đi học lại bình thường.

Nay thông báo cho sinh viên được rõ và thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nếu sinh viên nào vi phạm thông báo, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn