Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 2018

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 7 và sinh viên cao đẳng khóa 8 về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn