Thông báo chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”.

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 14 chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn