Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 1 về chương trình tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật.

Tham quan thực tế Văn Phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn