Tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn