Tham quan thực tế Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 8 về chương trình tham quan thực tế Nhà máy Bia Heineken Việt Nam.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn